Nieuws

Sleutel kwijt of afgebroken ?!

Nu online sleutelservice. Klik hier voor alle sleutels van o.a. Axa, Trelock, Abus en nog veel meer fietssleutels.

Exodus 40km fiets route

Langs de 40km fiets route komt u diverse monumenten, panelen en mooie plekken tegen die een relatie hebben met de WOII evacuatie en terugkeer. U komt onder meer tegen: Verzoeningspaneel, schuttersputten, 11 patrouillepanelen, 4 Exodusmonumenten in Huissen, Angeren en de Praets, Mitchellmonument, div WOII monumenten in Huissen, Doornenburg, Angeren en Elden. Ook diverse Luisterkeien in kader van Liberation route komt tegen in Doornenburg, Bemmel en Huissen. Ook de massagraven in Huissen en Angeren zijn in de route opgenomen. De tocht toont u diverse verwijzingen naar de grote vlucht en de strijd in de periode ’44-’45..  Lees verder

Excodus WO II fietsarrangement

Ons sponsorbeleid

Als onderneming hebben wij naast een economische, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze betrokkenheid bij de wereld om ons heen vindt zijn vertaling in ons sponsorbeleid.

Het sponsorbeleid van Profile Ouwerling is er op gericht particuliere initiatieven te steunen met een sociaal, maatschappelijk of medisch karakter. Daarbij gaat het om projecten die zonder onze steun niet of onvoldoende van de grond komen of kunnen worden voortgezet. Kern van ons beleid is over een langere periode te focussen op één bepaald doel. Op deze manier denken wij met onze beperkte middelen meer te kunnen bereiken.

Bij voorkeur sponsoren wij kleine, lokale initiatieven van uiteenlopende aard. Voorwaarde is dat die verband houden met of plaatsvinden in directe omgeving van de vestigingsplaats van ons bedrijf, Huissen. 

Verzoek om sponsoring 
Een verzoek om sponsoring kunt u indienen via: info@profile-ouwerling.nl t.a.v Dhr. Evers

Fietsdiefstalregister   

Waarom een Digitaal Opkoper Register?

Volgens de wet moeten opkopers van tweedehands goederen hun ingekochte goederen registreren. Om de opkopers het makkelijker te maken is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. Dit opkopersregister is door de burgemeesters van Lingewaard aangewezen als gewaarmerkt verkoopregister. Opkopers zijn verplicht om zich aan te sluiten bij dit register. Hieronder vallen goudopkopers/juweliers, telefoonwinkels, pandjeshuizen, fietshandelaren en opkopers van metalen. Een handelaar in tweedehands goederen kan zich – ongewild – schuldig maken aan een misdrijf indien hij of zij gestolen goederen inkoopt. Daarom is het registreren van gegevens heel belangrijk.

Het DOR is de moderne variant van het papieren register.

Het systeem checkt automatisch via een database van stopheling.nl of een ingevoerd serienummer als gestolen goed geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is gaat hiervan een melding naar de politie, die daarop actie kan ondernemen. Doordat steeds meer opkopers zich registeren in het digitaal Opkopersregister (DOR) wordt stopheling.nl steeds vollediger. Zo wordt het voor de steler moeilijker om gestolen goederen door te verkopen en wordt de criminaliteit terug gedrongen. Denk er wel aan dat wanneer je een goed aankoopt er op dat moment nog geen aangifte van gedaan kan zijn.

Zelf controleren of u met een gestolen goed te maken heeft?

Dit kan eenvoudig op de website www.stopheling.nl . Via deze site kunt u aan de hand van bijv. een serienummer snel checken of u met een gestolen goed te maken heeft. Ook kunt u met deze app uw eigen bezittingen registreren. Kijk voor meer informatie op de site www.stopheling.nl