Profile FietsverzekeringSafebike Fietsverzekering - Algemeen
Met onze fietsverzekering van Safebike, heeft u keuze uit twee formules.

1) Omnium of alle risico's
     - Verzekerd tegen diefstal en alle materiële schade en/of verliezen welke ook de   
       oorzaak van weze.
     - Er moet geen tegenpartij betrokken zijn bij de schade.
     - Bijvoorbeeld: U rijdt tegen een boom, valt en er is schade aan de fiets. Wij          
       vergoeden de schade aan de fiets.
    - Tweedehandse (of gebruikte) fietsen zijn uitgesloten en kunnen niet gedekt     
       worden onder de Omnium verzekering.

2) Diefstal
     - Verzekerd tegen diefstal evenals de materiële schade aan de fiets als gevolg     
       van diefstal.
     - Schade ten gevolge van een poging tot diefstal of diefstal van onderdelen 
       uitgesloten.
     - Fietsen of rijwielen niet ouder dan 1 jaar kunnen nog verzekerd worden.

Voorwaarden voor beide dekkingen:

1) Looptijd
De polissen zijn voor een vaste periode van 1 of 3 jaar.
Deze duurtijd wordt door u gekozen en kan niet meer gewijzigd worden.
Vanaf 1 januari 2014 zijn de polissen wel verlengbaar voor een periode van 1 jaar met een totale maximale looptijd van 5 jaar. Deze verlenging moet voor de vervaldatum van de polis aangevraagd worden bij de fietshandelaar.
Een polis van 1 jaar kan 4 x 1 jaar verlengd worden en een polis van 3 jaar 2 x 1 jaar.

2) Premies en voorwaarden dezelfde voor alle soorten fietsen
Koers- en racefietsen, mountainbikes, elektrische fietsen, stadsfietsen, enz. betalen dezelfde premie en zijn verzekerd aan identieke voorwaarden.
Dit tot een maximum verzekerde waarde van € 10.000,- (inclusief BTW).

3) Niet enkel de fiets maar ook de accessoires zijn meeverzekerd
Accessoires zijn de aan de fiets bevestigde extra onderdelen.
Deze kunnen meeverzekerd worden zolang ze vermeld staan op de aankoopfactuur en hun prijs opgenomen is in de verzekerde waarde.

4) Vrijstelling (eigen risico)
Voor totaal verlies en diefstal is er een vrijstelling van 10% op de verzekerde waarde.
Voor gedeeltelijke schade is er een vrijstelling van 2,5% op de verzekerde waarde.
De minimumvrijstelling (voor alle schades) bedraagt steeds € 50,- per schadegeval.

5) Afschrijving
Volgende afschrijvingen zijn van toepassing:
0% gedurende de eerste 24 maanden
1% per volle verstreken maand vanaf de 25ste maand tot de 36ste maand
2% vanaf de 37ste maand tot de 60ste maand, per volle verstreken maand met een maximale afschrijving van 50% op de verzekerde waarde.

Safebike Fietsbijstand - Algemeen
Pechverhelping in gans België, 24u/24u en 365 dagen.

Een telefoontje naar de Alarmcentrale (03/253.61.23) is voldoende om hulp te krijgen.

Enkel lekke banden zal de wegenwachter ter plaatse herstellen.
Voor de andere pechinterventies, indien de pech ter plaatse niet hersteld kan worden, worden bestuurder en fietser vervoerd naar:
     - het vertrek- of eindpunt van zijn fietstocht dewelke om praktische redenen het 
       meest aangewezen is.
     - De fietshandelaar waar de consument de bijstand/verzekering heeft     
       aangesloten. Let op het tijdstip van de interventie moet binnen de       
       openingsuren van de winkel vallen en deze moet bereikbaar zijn binnen een 
       straal van 25 kilometer van de plaats van interventie.

De fietsenhandelaar krijgt in alle geval een e-mail om hem te waarschuwen wanneer er een interventie voor zijn klant werd uitgevoerd.

Er is geen bijstand voorzien op het thuisadres of in een straal van 1 kilometer rond de woning.

Deze bijstand kan voor 1 of 3 jaar gekocht worden via uw fietshandelaar al dan niet samen met uw fietsverzekering.
Een gekochte bijstand kan verlengd worden voor 1 of 3 opeenvolgende jaren.
Het is geen verplichting om de fietsbijstand samen te kopen met de fietsverzekering en vice versa.

Voor alle fietsen, elektrische fietsen, bakfietsen, sportfietsen en mountainbikes.

De prijs van de fietsbijstand is een forfaitaire prijs ongeacht de waarde van de fiets:
Voor 1 jaar: € 25,-
Voor 3 jaar: € 60,-