Winkelmandje
0 product(en), € 0,00


Actievoorwaarden Weekendje 'Lichtstad' Parijs

 

Algemeen

 • De ‘weekend Parijs’ actie is een initiatief van Biretco - Profile ‘de Fietsspecialist’ te Breda.
 • De actieperiode loopt van maandag 19 oktober tot 3 november.
 • Biretco behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of de actie stop te zetten, zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 • Biretco is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan deze win actie.

 

Deelname & Privacy

 • U kunt deelnemen aan de actie en daarmee meedingen naar de prijs door het invullen van uw persoonlijke gegevens op de website www.profiledefietsspecialist.nl
 • Alleen compleet ingevulde aanmeldingen, welke door Biretco uiterlijk 8 november zijn ontvangen, dingen mee voor de prijs.
 • Jongeren met een leeftijd beneden 16 jaar, kunnen alleen deelnemen aan de actie met voorafgaande toestemming van één van de ouders/verzorgers.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Biretco en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen alleen worden gebruikt ter uitvoering van deze win actie.
 • Biretco mag zowel een foto- als videoreportage maken tijdens het arrangement en deze publiceren, in diverse media.
 • Deelnemers aan deze win actie accepteren deze regels en instructies of voorschriften. In het geval van een conflict tussen deze regels en andere instructies of voorschriften, zullen deze regels prevaleren.

 

Prijzen

 • Prijs: Weekend Parijs t.w.v. 299.-
 • De winnaar van het arrangement wordt uiterlijk vrijdag 15 november bekendgemaakt op de Facebookpagina en op de website van Profile de Fietsspecialist.
 • De winnaars geven hun toestemming voor het gebruik van hun naam voor vermelding op de Profile website.  
 • De winnaars worden at random geselecteerd. De trekking wordt verricht door middel van een onpartijdig computerprogramma
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De winnaar van het arrangement wordt via e-mail gecontacteerd. Het verzenden van een e-mail naar de winnaar staat als voldoende bewijs van de notificatie.
 • Als Biretco binnen 5 dagen na het verzenden van de e-mail naar de winnaar nog geen bevestiging/reactie van deze winnaar heeft ontvangen, houdt Biretco zich het recht voor om een andere deelnemer als winnaar aan te wijzen. De nieuwe winnaar wordt getrokken op de wijze voorzien in artikel 16.
 • Het arrangement vindt plaats op een nog nader te bepalen datum, dit in overleg met betrokken partijen.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Biretco.
 • Indien de prijs om welke reden niet worden uitgekeerd, dan blijft deze eigendom van Biretco. 
 • Biretco draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijs te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

 

Overige

 • Voor op- of aanmerkingen op deze winactie kunt u een e-mail sturen naar marketing@biretco.com
 • Biretco is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.