Winkelmandje
0 product(en), € 0,00


Actievoorwaarden One Direction winactie

1. Dit regelement is van toepassing op de actie “Win een privé filmvertoning met 50 vrienden”. Deze actie wordt u aangeboden door Profile ‘de Fietsspecialist’, Stadionstraat 2, 4815NG, Breda, Nederland.

2. De actieperiode loopt van 24 augustus 2013 tot 8 september 2013.

3. De privé filmvertoning houdt in: een privé filmvertoning van One Direction: THIS IS US! voor de winnaar én 50 vrienden in de Universal Pictures bioscoop (Berghouse Plaza) in Amsterdam. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

4. Alleen personen die persoonlijk aan de prijsvraag deelnemen binnen de gestelde actieperiode komen in aanmerking voor de prijs, te weten een privé filmvertoning met 50 vrienden. Deelname is alleen mogelijk door:

(i) A) Aankoop van een FastRider fietstas in een Profile ‘de Fietsspecialist’ winkel of webshop;

B) éénmalig jezelf in te schrijven via de hiervoor ontwikkelde Facebook applicatie van Profile ‘de Fietsspecialist’ of

(ii) A) Aankoop van een Sparta Plato of Sparta Liberty in een Profile ‘de Fietsspecialist’ winkel of webshop;

B) éénmalig jezelf in te schrijven via het hiervoor ontwikkelde inschrijvingsformulier op de website van Profile ‘de Fietsspecialist’

5. De winnaars van de prijzen worden aangewezen door middel van loting. De winnaar zal hiervan telefonisch op de hoogte worden gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars dienen zich bij Profile ‘de Fietsspecialist’ met een volgens de wet goedgekeurd document te identificeren als de persoon die zich heeft geregistreerd. Tevens dient een betalingsbewijs te kunnen worden overlegd ter bewijsvoering van de aankoop van een FastRider fietstas, Sparta Plato of Sparta Liberty.

6. Alle auteursrechten op de inhoud van deze actie, waaronder teksten, lay-out, of overige informatie komen toe aan Profile ‘de Fietsspecialist.

7. Profile ‘de Fietsspecialist behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen, wanneer de deelnemer één of meer van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft overtreden, de deelnemer op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen. Profile ‘de Fietsspecialist behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie ten allen tijde te beëindigen, verlengen of wijzigen, indien de uitvoering van de actie in alle redelijkheid niet langer gecontinueerd kan worden.

8. Profile ‘de Fietsspecialist kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor: (i) de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; (ii) storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens; (iii) eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan deze actie, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Profile ‘de Fietsspecialist. De prijswinnaars van de arrangementen zijn zelf verantwoordelijk voor een reisverzekering, geldig paspoort, eventuele visa, etc.

9. Medewerkers van Profile ‘de Fietsspecialist, alsmede anderen die direct of indirect bij de organisatie van de prijsvraag zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname aan deze prijsvraag.

10. Deze actie is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd door Facebook. Gegevens die door deelnemers verstrekt worden, worden dus niet aan Facebook verstrekt. De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand door Profile ‘de Fietsspecialist. De deelnemer aan deze actie verklaart zich ermee akkoord dat Profile ‘de Fietsspecialist gebruik maakt van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden, zowel voor haarzelf als voor haar commerciële partners. Uitsluitend op uitdrukkelijk schriftelijk en/of per e-mail gedane verzoek van de deelnemer, worden diens gegevens niet aangewend voor de voornoemde doeleinden en worden deze niet opgeslagen als databankinformatie.

11. Deelname aan de prijsvraag houdt acceptatie van deze voorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in het regelement zal niet in overweging worden genomen.

Vastgesteld op 18 augustus 2013

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvraag, acties of deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar marketing@biretco.com